JavaScript is not enabled in your browser.

Werken bij St. - Jozefmavo

De St.-Jozefmavo (SJM) is een categorale eenpitter, een school op katholiek/algemene grondslag die binnen het VMBO de theoretische leerweg aanbiedt. We willen een open organisatie zijn waar iedereen welkom is die de volgende waarden onderschrijft: respect, verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit.

“Een goede leraar leert tijdens het lesgeven, een goede leerling geeft les tijdens het leren.”

Vacatures

Kijk voor alle actuele vacatures op meesterbaan.nl

Mensen die ‘ervoor gaan’

Door een krachtige regionale uitstraling trekken we jaarlijks zo’n 180 nieuwe leerlingen aan (bijna 750 leerlingen totaal) die vooral afkomstig zijn uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland. We streven naar ‘kwaliteit’ op een breed vlak en stimuleren initiatieven daarbinnen. Denk hierbij naast onderwijs ook aan zorg/ begeleiding, ondersteuning, buitenlesactiviteiten enz. Bij personeel kijken we dan ook naar mensen die enthousiast, betrokken en creatief zijn. Kortom: mensen die ‘ervoor gaan’.