JavaScript is not enabled in your browser.

Leerjaren

Het niveau op de St. Jozefmavo is vmbo-theoretische leerweg en bestaat uit 4 leerjaren. De LOB-begeleiders van de St. Jozefmavo proberen er samen met jou achter te komen welke vakken, sector, vervolgopleiding en beroepen bij jou passen. Hierbij staan jouw persoonlijke ervaringen, interesses en kwaliteiten centraal. Op Magister houd je een LOB-portfolio bij, zodat je je eigen ontwikkelingen kunt volgen.

Naar de brugklas (groep 8)

Leerjaar 1

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor de leerling een grote en ingrijpende stap. Dit heeft onder meer te maken met een aantal nieuwe vakken zoals wiskunde en de moderne vreemde talen. Naast het vak Duits in klas 1 bieden wij ook de vakken T.O.V. (technische ontwikkelingsvaardigheden)en LEF (levensbeschouwing ethiek en filosofie) aan in de onderbouw. In de eerste lesweken is er een aantal activiteiten, waar…

Lees meer

Leerjaar 2

In klas 2 mavo wordt veel aandacht besteed aan het keuzeproces tijdens de lessen LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en de mentor/studie-uren. De decaan, de mentor en ook de vakdocenten besteden aandacht aan interesses, voorkeuren en mogelijkheden. Ook zal er in klas 2 een start worden gemaakt met de vakken: economie, natuur- en scheikunde. De leerlingen maken kennis met de sectoren, de diverse vervolgopleidingen en…

Lees meer

Leerjaar 3

In leerjaar 3 starten de leerlingen de kennismaking van de examenstof voor de gekozen vakken en met het vullen van het examendossier voor CKV (cultureel- kunstzinnige vorming). Het jaar bouwt qua werkwijze verder op leerjaar 2 door middel van het PTO (programma van toetsing onderbouw). De cijfers die behaald worden in de periode van het PTO (september t/m april) tellen voor 75% mee in de overgang naar leerjaar 4. Na de…

Lees meer

Leerjaar 4

In het 4e leerjaar doen alle leerlingen op onze school examen in zeven vakken in plaats van de wettelijke zes. Naast de bekende examenvakken biedt de St.-Jozefmavo ook de mogelijkheid examen te doen in de vakken informatietechnologie, muziek en beeldende vorming. Doorstromen naar bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum of de MBO Theaterschool wordt zo nog makkelijker. In het kader van de beroepskeuze en keuze voor een…

Lees meer

VMBO-TL diploma

En dan? Met je vmbo-tl diploma kun je instromen in havo 4 of een opleiding op het hoogste niveau mbo volgen, namelijk niveau 4. Met een niveau 4 diploma kun je gaan werken, of doorstromen naar het hbo.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen het mbo? Kijk dan op onderstaande sites!

Beroepskeuze Helden van techniek

MBO:

Op het mbo worden BOL- en BBL-opleidingen aangeboden.

BOL-opleiding:

Je gaat voltijd naar school. Tijdens de stageperiodes loop je stage bij een erkend leerbedrijf. BOL-opleidingen zijn vrij intensief qua theorie en huiswerk.

BBL-opleiding:

Je gaat één of twee dagen in de week naar school en werkt drie of vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Je leert vooral door te doen en doet veel praktijkervaring op. Als BBL-student heb je geen recht op studiefinanciering of een OV-jaarkaart.

Havo:

Met je vmbo-tl diploma kun je ook instromen in havo 4. Je kiest een profiel dat aansluit bij de profielvakken waar jij op de St. Jozefmavo examen in doet.

Benieuwd wat St. Jozef Mavo nog meer te bieden heeft? Meld je aan voor de open dag!