JavaScript is not enabled in your browser.

Gezonde school

De St.-Jozefmavo is een omgeving waar gezond eten aantrekkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.
De kantine stimuleert water drinken. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt.

Onze ambitie

Wij hebben een gouden kantine. Dat betekent dat:
  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden minstens groente of fruit aan.
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Structureel beleid
Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Gezonde School vignet
De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee St.-Jozefmavo structureel aandacht wordt besteed aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

Fysieke en sociale omgeving

Fysieke omgeving
De St.-Jozefmavo richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we een hygiënisch watertappunt waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.

Sociale omgeving
We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en zorgen ervoor dat het beleid via de website / de schoolgids altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen.

Signaleren
Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Jaarlijks wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. Signalering wordt besproken in het zorgteam en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces. Ook worden de leerlingen en ouders/verzorgenden aan het begin van elk schooljaar op de hoogte gebracht bij wie ze terecht kunnen met vragen of hulp rondom voedingsgewoonten en gewicht dit gebeurt via de nieuwsbrief.

Beleid
De St.-Jozefmavo voert een actief beleid rond gezonde voeding wat jaarlijks wordt geëvalueerd. De coördinatie van het thema voeding ligt bij het management. Wij beschrijven in de schoolgids en op de website wat wij doen om een gezond aanbod in de schoolkantine te garanderen en wat we doen op gebied van educatie en signaleren.

De school handhaaft het beleid rondom gezonde voeding door middel van onze conciërges en docenten die in de pauzes toezicht houdt/houden op het gedrag van de leerlingen rondom voeding en spreken de leerlingen hier zo nodig op aan.

We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en de schoolregels en zorgen ervoor dat het beleid via de website en de schoolgids altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen.

Pleinbeleid
Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars tegen te gaan voeren wij een pleinbeleid.  De leerlingen mogen tijdens de pauzes en tussenuren het schoolplein niet verlaten, tenzij er toestemming is van een teamleider.

Meenemen eten en drinken
Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn grootverpakkingen en energydranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Conciërges en docenten  zien hierop toe. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen. (Ouders zullen hiervan eventueel op de hoogte worden gebracht als er producten worden ingenomen).

Hygiëne & duurzaamheid
In onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels .

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers maken we steeds attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders/verzorgers vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.
 
Leerlingen/Studenten
Onze leerlingen kunnen in de leerlingenraad meebeslissen over de eetomgeving binnen de school.