JavaScript is not enabled in your browser.

Jaarrooster

Op een school zijn veel dingen in beweging. Hieronder kun je zien wat en wanneer er dingen plaatsvinden. Op zoek naar de vakanties of examens? Die zijn hier te vinden:

September

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Challengeday klas 3

Challengeday klas 3

Challengeday klas 3

Oktober

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Organisatiedag 2

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Herfstvakantie

Herfstschool (ovb)

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Toetsvrij klas 4

November

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Toetsvrij klas 4

SE2 klas 4

SE2 klas 4

MBO markt

SE2 klas 4

SE2 klas 4

Onderwijsavond

19.00 - 21.00

SE2 klas 4

SE2 klas 4

Inhaaldag SE2 klas 4

Open huis

18.30 - 21.00

Ontwikkeldag 2

SE2 herkansingen

December

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Sluiting inschrijven ouderavond

12:00

Verkort rooster Leerlingbespreking nwe versie invullen

13:00

Excursie klas 4/studiebeurs klas 3/stagedag klas 2/klas 1 ??

Ouderavond leerjaar 3+4

Ouderavond leerjaar 3+4 (mogelijke uitloop)

Kerstviering

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Januari 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Organisatiedag 3 leerlingen zijn vrij

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Basisdag (leerlingen zijn vrij)

SE3 klas 4

SE3 klas 4

SE3 klas 4

SE3 klas 4

SE3 klas 4

SE3 klas 4

Voorlichtingsavond

19:30-21:00

Inhaaldag SE3 klas 4

Februari 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Openbaar muziektentamen (ovb)

Open huis

18:30-21:00

Herkansing SE3 klas 4

Verkort rooster Leerlingbespreking nwe versie invullen

13:00

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsschool

Voorjaarsvakantie

Maart 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Ouderavond leerjaar 3

Ouderavond leerjaar 4

Informatie vakkenkeuze leerjaar 2

Informatie profielkeuze leerjaar 3 (online)

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Jozefdag

Toetsvrij klas 4

Toetsvrij klas 4

Ontwikkeldag 3

Toetsvrij klas 4

Inleveren handelingsdeel klas 4

SE4 klas 4

SE4 klas 4

SE4 klas 4

SE4 klas 4

SE4 klas 4

Inhaaldag SE4 klas 4

April 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Schoolreis klas 3 t/m donderdag 6 april 2023

Goede Vrijdag

2e Paasdag

Harde knip

Herkansing SE4 klas 4

Ontwikkeldag 4

Praktijkexamen BTE klas 4

diatoetsen klas 1 t /3

Praktijk examen BTE klas 4

diatoetsen klas 1 t /3

Praktijk examen BTE klas 4

diatoetsen klas 1 t/3

Laatste lesdag klas 4

diatoetsen klas 1 t/3

Organisatiedag 4

Meivakantie

Lenteschool

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Mei 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Meivakantie

Lenteschool/examentraining

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Examentraining klas 4

Examentraining klas 4

Examentraining klas 4

Examen Engels

13:30

Examen Duits

9:00

Examen wiskunde

13:30

Examen geschiedenis

9:00

Examen muziek

9:00

Hemelvaartdag

Aansluitende vrije dag

Examen aardrijkskunde

13:30

Examen Nederlands

13:30

Examen biologie

13:30

Examen Nask2

13:30

Examen BTE

9:00

2e pinksterdag

2e pinksterdag

Slotweek inleveren handelingsdelen/po klas 3

Juni 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Toetsvrij klas 1 t/m 3

Toetsvrij klas 1 t/m 3

Toetsvrij klas 1 t/m 3

Talentgroepenavond (nieuwe leerlingen)

Toetsvrij klas 1 t/m 3

Start SE1/repetitieweek

Ontwikkeldag 5

Uitslag 1e tijdvak

Repetitieweek/SE1

Repetitieweek/SE1

Repetitieweek/SE1

Start 2e tijdvak

SE1 klas 3

SE1 klas 3

Inhaaldag SE1 klas 3

Organisatiedag 5

Cijfers inleveren

17:00

sportdag klas 3 (PTA)

Inhaaldag repetitie klas 1+2

Stageweek klas 3

Globaland klas 1

stage klas 2

Herkansing SE1/Stageweek klas 3

Globaland klas 1

Stage klas 2

stage klas 3

Stageweek klas 3

Sportdag klas 1

Sportdag klas 1

Walibi klas 2

Stageweek klas 3

Sportdag klas 2

Efteling klas 1

Rapportvergaderingen leerlingen vrij

Uitslag 2e tijdvak

Juli 2023

Datum
Omschrijving
Tijd
Locatie

Boeken inleveren klas 2 t/m 3

Diploma uitreiking

Stageverslag/verwerking klas 2+3

Teamactiviteit afsluiting 100ste schooljaar

Rapporten uitdelen

8:30-11:00

Jaarafsluiting

12:00