JavaScript is not enabled in your browser.

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid
Wil je je graag inschrijven op de St.-Jozefmavo? Dan vind je hieronder hoe dat precies in elkaar zit. Dat noemen we ook wel toelatingsbeleid. Voor zij-instromers (klas 2, 3 en 4) vind je de procedure op deze pagina.

Aanmeldweek
De landelijke aanmeldweek is van 25 t/m 29 maart 2024. Via onze website kun je jouw interesse kenbaar maken vanaf 1 februari 2024.

Onderwijs
De Jozefmavo (ook wel SJM) kent inmiddels een lange en rijke historie. Het is een katholieke school die al vele jaren ervaring heeft met het verzorgen van onderwijs aan leerlingen in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Wij vinden het belangrijk om goed onderwijs te bieden; een goede relatie met leerlingen en ouders vormt daarvoor de basis. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor een succesvol verloop van de schoolloopbaan belangrijk is dat zowel ouders/verzorgers als de school sterk betrokken zijn bij de leerling om deze samen zo goed mogelijk te begeleiden.
Onze school is continu in ontwikkeling. Wat we koesteren, is de goede band met elkaar. Dit doen we met veel enthousiasme en in een prettige sfeer. Goed voor elkaar!
 
Toelatingscriteria
Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Je bent bij ons van harte welkom met een advies voor:
- KBL/TL (in overleg met basisschool)
- TL
- TL/HAVO
- HAVO (in overleg met basisschool)
 
Plaatsing
Iedereen die aan de toelatingscriteria voldoet en zich aanmeld in de landelijke aanmeldweek is welkom.  Na de aanmeldweek kunnen wij plaatsing niet garanderen.

Leerlingen met ondersteuningsbehoefte
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn van harte welkom mits wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. De (extra) ondersteuning die wij kunnen bieden staat in ons schoolondersteuningsprofiel.
 
Bericht van plaatsing
Voor 13 mei 2024 wordt een bericht van plaatsing verstuurd aan alle leerlingen die zich voor 1 april hebben aangemeld. Bij aanmelding na 1 april volgt uiterlijk 6 weken na de datum van aanmelding een bericht van plaatsing.
  
Vragen over de aanmeldprocedure?
Neem contact op met dhr. van Toor, leerjaarcoördinator klas 1