JavaScript is not enabled in your browser.

Over SJM

De St.-Jozefmavo (SJM) biedt al ruim 100 jaar goed onderwijs in deze regio. Bijzonder aan onze school is de sfeer. We streven er naar dat elk kind er echt op z’n plek is. Dat leerlingen zich welkom voelen en met plezier naar school gaan om echt goed onderwijs te krijgen van een leuk en betrokken onderwijs-team.

Ons onderwijssysteem

Minder lessen + tijd = aandacht
Met ons onderwijssysteem houden wij veel meer rekening met uw kind. Op school, met huiswerk en vrije tijd zonder dat dit ten koste gaat van onze structuur! We gaan veel slimmer om met de tijd die onze leerlingen per dag hebben te besteden. Dat betekent dat er maar 4 of 5 vakken per dag worden gegeven en dat iedere les niet 45, maar 75 minuten duurt. Zo is er meer tijd! Tijd voor de lesstof, maar ook voor  het huiswerk. Minder werk thuis en meer begeleiding van vakdocenten.

Praktijk en theorie vakken worden zoveel mogelijk afgewisseld en er zijn zo goed als nooit tussenuren. Leerlingen zijn daardoor elke dag uiterlijk om 15.50 uur uit. Dat geeft ruimte om deel te nemen aan één van de Talentgroepen of te besteden aan vrije tijd. Wij geloven namelijk dat kinderen beter op hun plek zijn op school als ze na school tijd hebben voor vrienden, sport en hobby’s.

Balans tussen papier en online

Om onze leerlingen vertrouwd te maken met het werken op computers, krijgen ze al vanaf het eerste leerjaar ICT lessen en gaan ze werken op hun eigen laptop. Deze laptop wordt via the Rent Company aangeboden via een huurkoopregelingen, zo hebben alle kinderen dezelfde laptop en altijd de laatste versies van de software. Ouders profiteren van het inkoopvoordeel en een onderhoudscontract.
Ook is het mogelijk om met een "eigen" laptop te werken en dus geen gebruik te maken van the Rent Company. Wel moet de laptop draaien op Windows of MacOS (Apple). 

Een chromebook is niet wenselijk omdat hier bepaalde software niet op geinstalleerd kan worden.

Zeven examenvakken

De St.-Jozefmavo staat voor een goede basis. Alle leerlingen zoveel mogelijk mee geven voor de toekomst. Dat is precies de reden dat alle leerlingen examen doen in zeven vakken, terwijl de wet maar zes examenvakken voorschrijft. En in het eerste jaar krijg je naast Engels en Frans ook het vak Duits!

Ruimte voor talent

Wij bieden het vak ITTL als examenvak aan. In de onderbouw kunnen leerlingen deelnemen aan één van de zes talentgroepen: ART, dans, Digital Science, Sport+, cooking en drama (nieuw!).
Zo doen we er alles aan om een leuke, leerzame en gevarieerde schooltijd aan te bieden!