JavaScript is not enabled in your browser.

Melden van ziekte en verzuim

Het is erg belangrijk dat je zo min mogelijk lesuren mist, maar het kan natuurlijk eens voorkomen dat je vanwege ziekte, een belangrijke afspraak of andere persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn.

Voor ziekte en verzuim gelden de volgende regels:

  • Als je niet naar school kunt komen dienen je ouders/verzorgers dit vóór 08:30 uur telefonisch door te geven aan school.
  • Telefoonnummer: 010 – 474 41 66
  • Als je op school ziek wordt, mag je pas naar huis nadat je je bij de dagelijkse leiding hebt gemeld.
  • Als je na afwezigheid weer naar school komt, moet je een schriftelijke bevestiging van je ouders/verzorgers meenemen. Dit briefje lever je in bij de conciërge (bij de balie).
  • Als je niet kunt deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding vanwege een langdurige blessure, werk je onder toezicht in de aula. Je krijgt pas vrijstelling van deze lessen na overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de LO-docent. Als je om een andere reden niet mee kunt doen aan de LO les meldt je je bij de betreffende docent in de gymzaal!
  • Verlof voor het verzuimen van één of meerdere lessen dient ruim van te voren schriftelijk te worden aangevraagd door je ouders/verzorgers bij jouw leerjaarcoördinator.
  • Tot slot: probeer afspraken altijd buiten schooltijd te plannen!

Verlof aanvragen

Er zijn diverse soorten verlof, soms voor één dag, soms voor meerdere dagen. Wij hanteren de onderstaande regels:

Verlofaanvraag voor één dag(deel) kunt u doen bij de mentor/coach per e-mail. U stuurt een mail met daarin de naam van uw kind, klas, reden van verlof, datum en tijd. De mentor/coach zal de toekenning via een reply aan u bevestigen.

Meerdaags verlof gaat via de teamleider(s) onderbouw en bovenbouw. Hiervoor vult u het "Aanvraagformulier vakantie en verlof" in. Dit formulier kunt u hier downloaden.
Het formulier kunt u vervolgens meegeven aan uw kind of u mailt het naar de betreffende teamleider. Deze zal het verzoek in overweging nemen en u daar via mail of telefonisch op de hoogte stellen.