SJM
update
0
SJM Nieuws

TevredenheidsonderzoekenU heeft afgelopen vrijdag 5 april via Kwaliteitsscholen een mail ontvangen met daarin het verzoek mee te doen aan onze jaarlijkse enquête.
Centraal is de vraag: hoe doen we het als school? Wat zijn onze sterke kanten en wat gaat minder goed? Om daar een betrouwbaar beeld van te krijgen worden momenteel niet alleen onder ouders, maar ook onder leerlingen en medewerkers deze tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De uitkomsten vergelijken we met de uitkomsten op andere scholen. De resultaten worden o.a. gepubliceerd op : http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
Het onderzoek gaat aan de hand van stellingen. Wilt u de stellingen voor uw eigen situatie beoordelen? De verwerking van de antwoorden geschiedt volledig anoniem.
Wanneer veel ouders, leerlingen en medewerkers meedoen aan het tevredenheidsonderzoek krijgt de St.-Jozefmavo een betrouwbaar beeld van wat er goed gaat en wat beter kan. Dat helpt ons om samen onze school nog beter te maken. We hopen daarom dat we op uw medewerking mogen rekenen. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt u uiteraard geïnformeerd.
Wilt u de vragenlijst via internet invullen vóór 14 april 2019. Het invullen van deze enquête vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd.

menu