SJM
update
0
SJM Nieuws

Schoolreis Bredene klas 2 17 t/m 21 september 2018



Gezellig op reis naar Bredene!

Ja, het aftellen is begonnen. Over enkele weken kan de karavaan tweedeklassers op maandagochtend 17 september gepakt en gezakt vertrekken naar de fraaie Belgische kustplaats Bredene.
De voorbereidingen voor deze schoolreis zijn in volle gang. De mentoren zijn druk in de weer met het inventariseren van specifieke eetgegevens, medicijngebruik, kamerindeling etc.

Er is reeds een digitale brief naar ouders verzonden met de nodige informatie over ons verblijf in Bredene, incl. “de paklijst” (Qua kledingadviezen ontbrak nog zwemkleding !! - voor het sportgebeuren op het strand en het zwembad absoluut aan te bevelen).

Daarnaast ontvangen de leerlingen een fleurige kaart van het Bredeneteam met de dresscode voor de disco/bonte avond.

Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de schoolreis in het bezit zijn van een geldig paspoort en/of identiteitskaart en een zorgpas.
Een kopie van deze beide documenten dienen de leerlingen in te leveren bij hun mentor.

Er blijft ook een kleine groep jongeren achter, de zgn. thuisblijvers. Zij zullen een alternatief programma draaien onder leiding van mw. Smits.
Leerlingen krijgen via haar de nodige informatie over de invulling van deze week.

We willen dat het voor de Bredenegangers en de thuisblijvers een onvergetelijke week wordt!
Dat we met elkaar maar een hoop plezier mogen beleven !

Met vriendelijke groet,

Het Bredene team



menu