SJM
update
0
SJM Nieuws

MondkapjesMet de kennis en ervaring die de afgelopen dagen is opgedaan, hebben wij in nauw overleg met PMR/MR en ouderraad en vooruitlopend op de aanstaande wettelijke verplichting, het besluit genomen om, met ingang van 26 oktober 2020, het gebruik van mondkapjes voor medewerkers, leerlingen en eventuele bezoekers te verplichten. Dit biedt duidelijkheid voor iedereen en sluit dus ook aan bij de inhoudelijke koers van de persconferentie op dinsdag 13 oktober jongstleden.

Deze verplichting zal gelden voor het voortbewegen en stilstaan in aula’s, gangen en alle andere situaties waar de 1,5 meter tussen leerlingen, collega’s en bezoekers niet (voldoende) te waarborgen is.

Het gebruik van een mondkapje is niet verplicht indien een leerling, medewerker of bezoeker zit. Denk hierbij aan de momenten in het leslokaal, tijdens eten en drinken gedurende de pauzes en eventuele gesprekken op afspraak.

Het verplicht dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Ik doe dan ook een beroep op u/jullie om de RIVM-maatregelen in acht te (blijven) nemen en wijs erop dat leerlingen/bezoekers zelf zorg dienen te dragen voor een mondkapje.

Met vriendelijke groet,

W.J. (Willem) Punt
Directeur-bestuurderLaatste nieuwsbrieven

menu