SJM
update
0
SJM Nieuws

CKV workshops klas 3Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Op dinsdag 18 september 2018, wordt aan alle 3e-jaars de CKV-workshopdag aangeboden. Deze dag vindt plaats op de SJM en duurt van 9:00 tot 15:30 uur en wordt georganiseerd door mw. De Gier i.s.m. 4XM.

We beginnen de workshop dag met een rapvoorstelling van 4XM, die vervolgens overgaat in het volgen van 3 workshops per groep van 18 leerlingen.
De workshopdocenten van 4XM zijn professionele vakkrachten die al jaren les geven in hun eigen vakgebied. Dit varieert van Hip-hop tot Freerunning.
Alle 3e-jaars bezoeken tegelijk de beginvoorstelling van 4XM in het OLC.

De CKV-workshopdag is georganiseerd vanuit het vak CKV en een officieel PTA onderdeel voor CKV. Aanwezigheid is verplicht.
Mocht er een gegronde reden zijn dat je niet aanwezig kunt zijn bij deze dag, moet dit officieel door je ouders gemeld worden bij de school.
Je moet dan, voor dit onderdeel, een vervangende opdracht maken. Hier neem je zelf contact over op met je CKV-docent: mw. De Gier.
Deze dag vindt plaats op de SJM in het OLC/Theater van de SJM en duurt van 9:00 tot 15:30 uur. Naar aanleiding van de CKV-workshopdag maak je de opdracht die je aan het begin van de dag van mw. De Gier ontvangt.
De inleverdatum staat op je opdracht.

Wat neem je mee/wat doe je aan: Makkelijke kleding waar je goed in kunt bewegen, (geen hakken of strakke kleding), Gymschoenen voor in de gymzaal (geen zwarte zolen) Je eigen lunch en drinken, Een pen en schrift (voor aantekeningen) Bij aankomst melden bij mw. De Gier, of bij één van de andere docenten. (dit is verplicht, geen aanmelding betekent een vervangende opdracht).
Alvast veel plezier,

Mw. De Gier
CKV-coördinator/docentmenu